Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a www.zkivetomag.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltételeit.
A Felhasználó a honlapról történő rendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: ZKI-Vetőmag Kereskedelmi Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét Felsőcsalános 60.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét Felsőcsalános 60.
Képviselő neve: Krajcsovszki László
Cégjegyzékszám: 03-09-113156
Bejegyző bíróság neve: Kecskeméti Törvényszék, mint cégbíróság
Adószám: 13641009-2-03
Közösségi adószám: HU 136410
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.
Számlaszám: 10102529-41609000-01004005
E-mail cím: zkivetomag@zkivetomag.hu
Telefonszám: +36 76 320 023

3. Felhasználási feltételek

3.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, kivéve a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni, és ezekért felelősséget nem vállal.

3.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos.

3.3 Termékképek

A honlapon található képek illusztrációk. A valóságban a termék eltérhet a képen látottaktól. 

4. A honlapon történő vásárlás

4.1. Megrendelés folyamata

A honlap online lehetőséget biztosít a Felhasználóknak a honlapon bemutatott termékek megvásárlására. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

 

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a Kosárba rakom gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. A Megtekintés menügomb megnyomása után módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Felhasználó a Tovább a pénztárhoz gombra klikkelve folytathatja a megrendelési folyamatot.

Pénztárban lehetőség van regisztrációra, illetve a már korábban regisztrált vásárlóknak a belépésre.
A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő szállítási módot, majd a fizetési módot. Ezt követően a Rendelés összesítése címszó alatt ellenőrizheti a minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés véglegesítése előtt el kell fogadni Vásárlási feltételeket és a fizetési kötelezettséget a  négyzetbe való klikkeléssel. Ezután a Megrendelés gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

4.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót visszaigazoló emailben tájékoztatja a megrendelésről.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Ha a Felhasználó nem kapja meg 24 órán belül a visszaigazolást, úgy mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. (Kivéve, ha Felhasználó hibás email címet adott meg, vagy nem adott meg érvényes email címet).

4.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

4.4 A Szolgáltatónak joga van törölni a rendelést és elállni a szerződéstől:

- ha a megrendelt árut a Szolgáltató nem tudja beszerezni (pl: az árut már nem gyártják, vagy nem szállítják) és a Szolgáltató nem állapodott meg a Felhasználóval helyettesítő termékben.

- ha a Szolgáltató nem tud kapcsolatba lépni a Felhasználóval a megadott adatok (telefonszám, e-mail cím) alapján.

- ha a Felhasználó olyan szállítási címet ad meg, amelyre a szállítás nem megoldható futárszolgálattal. Pl. postafiók cím vagy helyrajzi szám

- ha az internetes áruházban valamely áru mellett nyilvánvalóan hibás ár jelenik meg. (pl. ha termék ára jelentősen alacsonyabb az általánosan elfogadott piaci árnál) A Szolgáltató ilyen esetben megállapodhat a Felhasználóval az áru valós áron történő értékesítéséről.

- ha termék beszerzési ára több mint 15% növekszik a megrendelés és a teljesítés között, és a vevő nem fogadja el a magasabb vételárat.

4.5. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

4.6. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, melyet a megrendelés teljesítésekor a megrendelt termékekkel együtt juttat el Felhasználó részére.

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor azt jelezze Szolgáltató részére.

4.7. Fizetés

A megrendelt termék(ek) vételárát a Felhasználó az alábbi módokon fizetheti meg:

- előre utalás
- utánvétel

4.8. Szállítás

A megrendelt termékeket Magyarország területén futárszolgálattal juttatjuk el a vásárlóinknak.
- Általában a csomagokat a GLS futárszolgálatával juttatjuk el Felhasználó részére (otthon, munkahely).
- A Felhasználó nem adhat meg szállítási címként postafiók címet vagy helyrajzi számot.

Szállítás GLS futárszolgálattal:
Szállítás munkanapokon általában 8:00 - 17:00 óra között történik.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a csomag sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét. Ha a termék megsérült, az áru átvételét megelőzően keletkezett sérülés miatt a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

A Szolgáltató - eltérő megállapodás hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

A mindenkori szállítási / fizetési díjjak a szállítás/fizetés menüpont alatt olvashatók.
A webáruház a rendelés elfogadása előtt kiírja az összes felmerülő költséget, amelyet a Felhasználónak el kell fogadnia a megrendelés leadása előtt.

 

5. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A Fogyasztót üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban.

A Fogyasztó az áru átvételét követően az elállási jogát a terméknek - illetve ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek - a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az Információk menüpont alatt található elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Vita esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

A Vásárló a termékeket teljes egészében, teljes dokumentációval együtt, sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés banki átutalással történik a Szolgáltató részéről a Fogyasztó bankszámlájára. Ettől eltérő visszatérítés csak a két fél kölcsönös beleegyezésével lehetséges. A visszatérítés a Fogyasztót semmilyen többletköltséggel nem terheli.

A Fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási jog:

- Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
- Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

6. Garanciális szabályok

6.1. Szavatossági igény

A forgalmazott termékek a vásárlás teljesítésekor a  mindenkor hatályban lévő jogszabályoknak, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) hivatalos minőségi követelményeinek megfelel. Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a kedvezőtlen vagy nem megfelelő raktározási, termesztési feltételek, vagy bármely más a termék átadását követően fellépő körülmények miatt bekövetkező termésveszteségért.

A Vevő elfogadja, hogy a terméseredményt és termés minőséget több tényező befolyásolja - időjárás, termőhelyi adottságok, termesztéstechnológia.)

Az észlelt hibát úgy kell bejelenteni, hogy annak megalapozottságát ZKI-Vetőmag Kft megadott adatok alapján beazonosíthassa, megvizsgálhassa. E nélkül ZKI-Vetőmag Kft. mentesül az adott, beazonosíthatatlan vetőmagtétel hibás teljesítése miatt felmerült szavatossági felelőssége alól.

Csírázással kapcsolatos reklamációt kizárólag a magvetéstől számított 16 napon belül tudunk elfogadni. Abban a nem várt esetben, ha felek a reklamáció rendezésében nem tudnak megállapodni, kölcsönösen elfogadják a NÉBIH vizsgálati eredményeit. A vizsgálatok költségeit az a fél viseli, akire nézve a vizsgálati eredmény hátrányos.

6.1.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a ZKI-Vetőmag Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 2 hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ZKI-Vetőmag Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.1.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 6.1.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.2. Jótállás

A vállalkozás jótállásra köteles terméket nem forgalmaz.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

6.3. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági és jótállási igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: ZKI-Vetőmag Kereskedelmi Kft.

Levelezési cím: 6000 Kecskemét Felsőcsalános 60.

Telefonszám: +36 76 320 023

E-mail cím: zkivetomag@zkivetomag.hu

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: ZKI-Vetőmag Kereskedelmi Kft.
Levelezési cím:
 6000 Kecskemét Felsőcsalános 60.
Telefonszám: +36 76 320 023
E-mail cím: zkivetomag@zkivetomag.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a panaszra tett érdemi válaszával együtt öt évig megőriz.

A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

8. Egyéb szabályok

8.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

8.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9. Adatvédelmi nyilatkozat


Az Ön által megadott adatokat  a ZKI-Vetőmag Kereskedelmi Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a ZKI-Vetőmag Kereskedelmi Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

10. Az információk tulajdonjoga


Kijelentjük, hogy a ZKI-Vetőmag Kereskedelmi Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.zkivetomag.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. A szolgáltató neve: ZKI-Vetőmag Kereskedelmi Kft.

A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét Felsőcsalános 60.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: zkivetomag@zkivetomag.hu

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 03-09-113156

A szolgáltató adószáma: 136410-2-03

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság

A szolgáltató telefonszáma: +36 76 320 023

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: ProfiTárhely Kft.
A tárhely-szolgáltató címe:  6000 Kecskemét, Szolnoki út 23,
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.profitarhely.hu

 Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.09.21.