Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

A ZKI-Vetőmag Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Felsőcsalános 60., a továbbiakban adatkezelő), mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különösen az alábbiaknak:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról (Infotv.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

Az adatkezelő adatai:

 • Cégnév: ZKI-Vetőmag Kereskedelmi Kft.
 • Székhely: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 60.
 • Elérhetőség, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: zkivetomag@zkivetomag.hu
 • Telefonszáma: +36 76/320023
 • Cégjegyzékszám: 03-09-113156
 • Adószám: 13641009-2-03
 • Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság

 

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei (a továbbiakban érintett) személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő  a személyes adatok kezelése során az Infotv. szabályainak megfelelően jár el, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő tevékenysége során végzett adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Felhívjuk az adatot szolgáltató személy figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adja meg, az adatot megadó személy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelő a www.zkivetomag.hu webáruház útján létrejött szerződések teljesítése, a szerződési feltételek későbbi bizonyítása, valamint hírlevél, reklám küldése céljából tárolja.

Az adatkezelő a személyes adatokat harmadik fél részére nem adja ki. Ez alól kivételek a szállításért és fizetésért felelős partnerek, mert ebben az esetben adatközlés nélkül nem tud megvalósulni a szerződés teljesítése. A harmadik fél az adatkezelőtől kapott adatokat csak a szerződés teljesítése érdekében kezelheti, nem jogosult az adatokat további harmadik fél részére hozzáférhetővé tenni.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást.

Aki www.zkivetomag.hu webáruházba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

A ZKI-Vetőmag Kereskedelmi Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓ


Az adatkezelés célja:

 • a www.zkivetomag.hu webáruházában történő vásárlás,
 • számla kiállítása,
 • a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése,
 • a megrendelések teljesítése,
 • a vásárlás és fizetés dokumentálása,
 • számviteli kötelezettség teljesítése,
 • vásárlói kapcsolattartás,
 • a vásárlói szokások elemzése,
 • célzott kiszolgálás,
 • tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.


Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása
 • Eker. tv. 13/A. §-a,
 • Számv. tv. 169. § (2) bekezdése
 • Grt. 6. § (5) bekezdése

 

A kezelt személyes adatok típusa:

 • név,
 • lakcím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó,
 • az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke),
 • számlázási cím,
 •  szállítási cím.


Az adatkezelés időtartama:

 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év,
 • a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

Adattovábbítás:

 • A termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke, telefonszáma, e-mail címe továbbításra kerül a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) felé, aki a termék kiszállítása céljából kezeli a továbbított adatokat.

 

Az adattovábbítás jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása,
 • Postatv. 54. § (1) bekezdése


Adatfeldolgozás:

A www.zkivetomag.hu webáruház működéséhez szükséges online tárhelyet tárhely-szolgáltató biztosítja.

A tárhely-szolgáltató neve: ProfiTárhely Kft.

A tárhely-szolgáltató címe:  6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.profitarhely.hu

 

COOKIE SZABÁLYZAT

 

A weblapunk cookie-kat (HTTP-sütiket) alkalmaz. A cookie-k olyan kis adatállományok, amelyekben a böngésző adatokat tárol. Személyes információkat soha nem mentünk el bennük. A cookie-k használata biztonságos.

 

Azért használunk cookie-kat, hogy javíthassunk a felhasználóknak szánt szolgáltatásokon. Néhány általunk használt cookie elengedhetetlen az egyes szolgáltatások megfelelő működése érdekében, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebb és hasznosabb oldalt teremthessünk a felhasználók számára. Néhány cookie csak átmeneti a böngésző bezárása után eltűnik, de vannak tartós változatok is, melyek egy ideig számítógépen maradnak. Néhány cookie feltétlenül szükséges az oldal működéséhez, míg másokat a teljesítmény és a felhasználói élmény növelése érdekében használunk.

 

A feltétlenül szükséges cookie-k:

• emlékeznek, mi van a bevásárlókosárban

• emlékeznek, milyen messzire jutott a felhasználó a rendelésben

A funkcionális cookie-k:

• emlékeznek a bejelentkezési adatokra

• biztosítják a bejelentkezés közbeni biztonságot

• biztosítják a weboldal következetes megjelenését

A teljesítmény cookie-k:

• növelik a weboldal teljesítményét

• nokozzák a felhasználói élményt

A célzó cookie-k:

• lehetővé teszik a "Megosztást" és "Kedvelést"

 

Az adatkezelés célja:

 • a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése,
 • a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása,
 • az adatvesztés megakadályozása,
 • a felhasználók nyomon követése,
 • a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása


A kezelt személyes adatok típusa:

 • azonosítószám,
 • dátum, időpont,
 • az előzőleg meglátogatott oldal


Az adatkezelés időtartama:

 • tizenöt nap
 • a munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen
 • a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
 • a Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében.
  A Google cookie kezeléséről a 
  http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen található tájékoztatás.

 

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

AZ INFORMÁCIÓK TULAJDONJOGA

 

Kijelentjük, hogy a ZKI-Vetőmag Kereskedelmi Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.zkivetomag.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.